AAN ONZE COLLEGA’S

PRAKTIJK DR.PRAET BLIJFT ACTIEF TIJDENS DE CORONA-EPIDEMIE, CONFORM RICHTLIJNEN FOD VOLKSGEZONDHEID.

WIJ ZIJN TELEFONISCH EN PER MAIL BEREIKBAAR VIA ONZE GANGBARE COÖRDINATEN.

AAN ONZE PATIËNTEN

LEES DE VOLGENDE MAATREGELEN GRONDIG !

ENKEL DE PATIËNT ZELF WORDT TOEGESTAAN IN DE PRAKTIJK EN MET MONDMASKER !

INDIEN U OF UW NABIJE FAMILIE TEKENEN VAN LUCHTWEGINFECTIE (of koorts of hoesten of niezen) OF EEN BEWEZEN CORONA-INFECTIE HEBBEN  DOORGEMAAKT, WORDT U NIET TOEGELATEN TOT DE PRAKTIJK.

U KAN TEN VROEGSTE EEN AFSPRAAK MAKEN 2 WEKEN NADAT U DOOR EEN ARTS VOLLEDIG GENEZEN VERKLAARD BENT.

HYGIËNISCHE INSTRUCTIES IN EN ROND DE PRAKTIJK !

  • U MELDT ZICH AAN VIA DE PARLOFOON EN WACHT OP INSTRUCTIES. MEESTAL KAN U ZICH DIRECT IN DE CONSULTATIERUIMTE BEGEVEN, SOMS DIENT U EVEN IN DE WAGEN TE WACHTEN.
  • KORT VOOR U THUIS VERTREKT, WAST U GRONDIG DE HANDEN EN GAAT U NOG EVEN NAAR TOILET.
  • DE WACHTZAAL  EN DE TOILETTEN WORDEN NIET MEER GEBRUIKT OM HYGIËNISCHE REDENEN.  TOILET ENKEL BIJ HOOGDRINGENDHEID.
  • U HEEFT OP GEEN ENKEL MOMENT CONTACT OF KOMT BINNEN EEN AFSTAND VAN 2 METER VAN EEN ANDERE PATIËNT OF DE SECRETARESSE.
  • DR. PRAET BEHANDELT EN ONDERZOEKT U MET MASKER, WEGWERPHANDSCHOENEN EN VEILIGHEIDSBRIL VOOR UW EN ZIJN VEILIGHEID.
  • ALLE ONDERDELEN IN DE PRAKTIJK DIE IN AANRAKING KOMEN MET ONZE PATIËNTEN ZIJN OFWEL WEGWERP EN ÉÉNMALIG GEBRUIK, OF IN AUTOCLAAF GESTERILISEERD,OF WORDEN TUSSEN DE PATIËNTENCONTACTEN IN GRONDIG GEDESINFECTEERD. OOK ECHOGRAFIESONDE, KLINKEN, BUREAU, STOELEN EN PARLOFOON WORDEN NA ELK CONTACT ONTSMET, ZODAT DE KANS OP VIRUSBESMETTING QUASI TOT NUL HERLEID WORDT.

ER WORDT MEER TIJD VOORZIEN PER CONSULTATIE  ZODAT PATIËNTEN TUSSEN 2 CONSULTATIES NIET OF ZO WEINIG ALS MOGELIJK MET ELKAAR IN CONTACT KOMEN !

INDIEN ER EEN TEKORT KOMT AAN MEDISCH PERSONEEL IN DE ZIEKENHUIZEN ZAL DR.PRAET ZIJN VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN, DE AMBULANTE PRAKTIJK OPSCHORTEN EN ZICH TER BESCHIKKING STELLEN.

BLIJF ALLEMAAL GEZOND, VOLG DE INSTRUCTIES VAN DE OVERHEID EN ZORGVERLENERS STRIKT OP DAN KUNNEN WE HOPELIJK SNEL TOT ONZE NORMALE LEVENS WEDERKEREN.

MET COLLEGIALE EN VRIENDELIJKE GROET,
DR. W. PRAET.

Artsen & Paramedici

Consultaties

Enkel op afspraak

Consultatiedagen