Artroconsult

Beukenlaan 17
9051 Sint-Denijs-Westrem

T.+32 09 220 74 87
F.+32 09 222 91 50

Afspraken Dr. Praet: +32 09 220 74 87
Afspraken Paramedisch Centrum: +32 09 385 66 15

W. PRAET

Niet-geconventioneerd
Riziv-nummer: 1/44979/36/830
Ondernemingsnummer: BE 0462-669-709
Vestigingseenheid: Beukenlaan 17 – 9051 Sint-Denijs-Westrem
Telefoonnummer: 09/220.74.87
Website: www.artroconsult.be
E-mail adres: praet.artroconsult@skynet.be
Maatschappelijke zetel: De Pinte
Rechtsvorm: BV
Beroepsverzekering: KBC
Beroepsvereniging: KBVFR
Bevoegde toezichthoudende autoriteit: Orde der Geneesheren

Alle persoonsgegevens worden verwerkt in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, met als doeleinde de wettelijke opdrachten van de Orde der artsen te vervullen zoals ze vastgelegd en georganiseerd zijn door het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der artsen en de koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan.